Naruto Battle Arena Part 2

Naruto Battle Arena (PC Game) Part 2

M.U.G.E.N Naruto Battle Arena Part2, has new characters, new maps, new skills or techniques and new graphical interface in menus.

Character Select

Characters mainly Naruto, Naruto Kitsune, Orochimaru, Kabuto, Yondaime, Uchiwa Obito, Sand Ninja, Zaku, Sabaku no Gaara, Chouji, Uchicha Itachi, Nara Shikamaru, Sakura, Sasuke, Hyuuga Neji, Kakashi-ANBU, Kakashi, Inizuka Kiba, and Rock Lee,

Download Mugen Naruto Battle Arena (Pc Game) PART2

Blog Archive